Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Dostawa serwerów i urządzeń peryferyjnych", znak sprawy: p/284/BI/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2015r. o godz. 9:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015r. o godz. 10:00


Opublikowano: 07.04.2015 15:16      Utworzono: 07.04.2015 15:16      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Anna Liersch-Bryzek     Autor dokumentu: Anna Liersch-Bryzek