logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa półek dyskowych, dysków oraz licencji” 2 części zamówienia, oznaczenie sprawy: p/107/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 02.11.2018 14:39           Poprawiono: 30.11.2018 14:01     
Modyfikujący: Anna Zaręba     Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor     Autor dokumentu: