logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa półek dyskowych, dysków oraz licencji”, oznaczenie sprawy: p/107/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2018 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 11:30

%MCEPASTEBIN%

Opublikowano: 22.10.2018 13:38           Poprawiono: 19.11.2018 16:54     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: