Zapraszamy do złożenia oferty na „Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: krzysztof_chrobak@parp.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2018 r. do godz. 14:30.

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W związku z odstąpieniem podpisania umowy przez firmę Softinet Sp. z o.o., Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę NBIT Sp. z o.o.


Opublikowano: 14.02.2018 14:42           Poprawiono: 05.03.2018 09:45     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: