logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Dostawa i uruchomienie oprogramowania VMware Site Recovery Manager 6 Standard (25 VM Pack) oraz zapewnienie wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową 2 części zamówienia ”, oznaczenie sprawy: p/94/BI/2018, p/95/DRK/2018

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 8 października 2018 r. o godz. 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 27.09.2018 11:43           Poprawiono: 31.10.2018 10:04     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: