PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostarczenie subskrypcji do oprogramowania DeviceLock wraz ze wsparciem technicznym”, oznaczenie sprawy: p/309/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 11:30


 Ogłoszenie o zamówieniu
   Ogłoszenie o zamówieniu.pdfDownload this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf).pdf398 kB pobierz

 SIWZ
   siwz.zipDownload this file (siwz.zip).zip154 kB pobierz

 Informacja z otwarcia ofert
   info z otwarcia_w.pdfDownload this file (info z otwarcia_w.pdf).pdf379 kB pobierz

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
   wybor.pdfDownload this file (wybor.pdf).pdf627 kB pobierz

Opublikowano: 05.12.2018 12:05           Poprawiono: 21.12.2018 14:46     
Modyfikujący: Anna Zaręba     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: