PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Długoterminowy najem samochodów wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, oznaczenie sprawy: p/68/BA/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 25.05.2018 08:45           Poprawiono: 29.06.2018 13:01     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: