Listy kandydatów i wyniki

Listy kandydatów

Listy kandydatów spełniających kryteria naboru na stanowiska pracy w PARP

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i konieczne na stanowisko Specjalisty/St. Specjalisty w Biurze Zarządzania Kadrami nr ref.:S/SS/BZK/01/19 (04.02.2019)

Szostak Anna, Warszawa
Jarząbek Małgorzata, Warszawa
Chodowiec Luiza, Warszawa
Bednarczuk Agnieszka, Otwock
Dworak Izabella, Warszawa
Walkowska-Pielak Agnieszka, Warszawa
Różanek Adam, Warszawa
Cybulska Monika, Warszawa
Woźniak Ewa, Warszawa
Dobrowolska Edyta, Mińsk Mazowiecki
Kuchta Iwona, Kobyłka
Błesznowska Ewa, Warszawa

Listy kandydatów

Wyniki naboru

Wyniki naboru na stanowiska pracy w PARP

Wyniki naboru na stanowisko Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach nr ref.: MS/S/SS/DRK/01/19
4 kwietnia 2019
Katarzyna Zielińska-Pawlik, Warszawa
Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku pracy.

Wyniki naboru na stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach nr ref.: SS/DWI/01/19 
1 kwietnia 2019
Krzysztof Polkowski, Warszawa
Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku pracy.

Wyniki naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Komunikacji i Marketingu nr ref.: ZD/DKM/02/19 
1 kwietnia 2019
Anna Bracik, Warszawa
Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku pracy.

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty w BZK nr ref.GS/BZK/01/19 
4 marca 2019
Rekrutacja na stanowisko Głównego Specjalisty w Biurze Zarządzania Kadrami została unieważniona z powodu zmian organizacyjnych.

Wyniki naboru na stanowisko Starszego Specjalisty w BZK 
4 marca 2019
Izabella Dworak, Warszawa
Kandydatka w największym stopniu spełnia wymagania konieczne.

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista w Biurze Zarządzania Kadrami nr ref.: GS/BZK/11/2018
14 stycznia 2019
Rekrutacja została unieważniona z powodu nie wybrania kandydata.

Wyniki naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
20 grudnia 2018
Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.) ogłasza się wynik naboru:
1) Nazwa i adres urzędu:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
2) Stanowisko: Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3) Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Pani Małgorzata Oleszczuk (Warszawa).