Wyniki naborów i oferty pracy

Wyniki naboru

Wyniki naboru na stanowiska pracy w PARP

Wyniki naboru
Wyniki naboru na stanowisko Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii nr ref.: S/SBS/DAS/11/2019
 
Katarzyna Dębińska, Warszawa
 
Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.

 

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Departamencie Finansowo-Księgowym nr ref.: S/DFK/11/19

Rekrutacja została unieważniona w związku ze zmianami organizacyjnymi.

 
 
Wyniki naboru na stanowisko Specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości nr ref.: S/DWP/11/19
 
Oleksandra Perepelytsia, Warszawa
 
Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.

 

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości nr ref.: S/SS/GS/DWP/11/19

Jakub Bukowski, Łódź

Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.

 

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach nr ref.: SS/DWI/11/19

Rekrutacja została unieważniona z powodu nie wybrania kandydata.

 
Wyniki naboru na stanowisko Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw nr ref.: MS/S/DIP/11/19
 
Agnieszka Ambroziak, Warszawa
 
Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.