Listy kandydatów i wyniki

Wyniki naboru

Wyniki naboru na stanowiska pracy w PARP

Wyniki naboru

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach nr ref.: S/SS/DWI/06/19

Tomasz Pawłowski, Warszawa

Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.

 

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach nr ref.: S/SS/GS/DWI/08/19

Edyta Zalewska, Warszawa

Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.

 

Wyniki naboru na stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Komunikacji i Marketingu nr ref.: SS/DKM/08/19

Joanna Chełchowska, Warszawa

Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.

 

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Komunikacji i Marketingu nr ref.: S/SS/DKM/07/19

Izabela Skolimowska, Gdynia

Kandydatka w największym stopniu spełniała wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.

 

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach nr ref.: S/SS/DRK/Z/08/19

Nie wybrano kandydata spełniającego wymagania określone na tym stanowisku.

 

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli nr ref.: MS/S/SS/DK.09/19

Nie wybrano kandydata spełniającego wymagania określone na tym stanowisku.