Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz monitorowanie zapewnienia przez Agencję dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w PARP. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności

Paweł Skowera

e-mail: pawel_skowera@parp.gov.pl

telefon: 22 432 87 55

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

obrazek