Pomiń nawigację

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz monitorowanie zapewnienia przez Agencję dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w PARP. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności

Paweł Skowera

e-mail: pawel_skowera@parp.gov.pl

telefon: 22 432 87 55

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (stan w dniu 01.01.2021 r. przekazany i opublikowany w dniu 12.03.2021 r.)

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - w formie dostępnej (stan w dniu 01.01.2021 r. przekazany w dniu 12.03.2021 r. opublikowany w dniu 25.03.2021 r.)

Plan działania

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - opublikowany 28.10.2021 r.

Wniosek/żądanie zapewnienia dostępności
dot. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dane kontaktowe wnioskodawcy (nie wypełnienie przynajmniej jednego kanału kontaktowego, uniemożliwi realizację wniosku):

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Recepcja budynku tel.:

(22) 432 80 80, 432 71 25,

fax: (22) 432 86 20

Godziny pracy PARP: 8:30-16:30

Godziny pracy Kancelarii PARP: 8:00-16:00

Biuro Regionalne w Poznaniu

Budynek World Trade Center

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

tel.: 539-196-633

NIP: 526-25-01-444

REGON: 017181095