Pomiń nawigację

20 listopad 2023

Wykonawcza_6 Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POPW 2014-2020

INFORMACJA O WYBORZE

 

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawczego nr 6 do umowy ramowej na „Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POPW 2014-2020   wybrano ofertę złożoną przez:

Idipsum Sp. z o.o.

Asfaltowa 1/11,

52-235 Wrocław

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi za:

Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli w trakcie realizacji projektu, po złożeniu wniosku o płatność końcową lub po zakończeniu projektu  – 1 047 960,00 zł.

Opublikowano: 20.11.2023 13:05
Poprawiono: 20.11.2023 13:05
Modyfikujący: Anna Zaręba
Udostępniający: Anna Zaręba
Autor dokumentów: