Pomiń nawigację

21 marzec 2023

Zamówienie wykonawcze nr 1 realizację wizyt monitoringowych usług rozwojowych realizowanych stacjonarnie oraz zdalnie w czasie rzeczywistym (on-line): „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” (SWO)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO NR 1

 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm) ze względu na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zamówieniu wykonawczym nr 1 na realizację wizyt monitoringowych usług rozwojowych realizowanych stacjonarnie oraz zdalnie w czasie rzeczywistym (on-line), finansowanych z projektu pozakonkursowego PARP pn.: „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” (SWO), realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opublikowano: 21.03.2023 13:23
Poprawiono: 21.03.2023 13:23
Modyfikujący: Anna Zaręba
Udostępniający: Anna Zaręba
Autor dokumentów: