01 kwiecień 2021

Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POIR, POPW i POWER” nr p/4/DK/2019 (zamówienie wykonawcze nr 4)

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POIR, POPW i POWER nr p/4/DK/2019 (zamówienie wykonawcze nr 4) wybrano ofertę złożoną przez:

Podmioty występujące wspólnie:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

52-437 Wrocław ul. Karmelkowa 29

Lubelska Fundacja Rozwoju

00-120 Warszawa ul. Złota 59

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

25-002 Kielce ul. Sienkiewicza 53

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

15-073 Białystok ul. Starobojarska 15

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

35-959 Rzeszów ul. Szopena 51

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  1. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania

Opublikowano: 01.04.2021 13:35
Poprawiono: 01.04.2021 13:38
Modyfikujący: Anna Zaręba
Udostępniający: Anna Zaręba
Autor dokumentów: