Pomiń nawigację

12 lutego 2021 r.

Umorzenia I kwartał 2021 r.

Stosownie do postanowień art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych prezentujemy arkusz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych umorzono niepodatkową należność budżetu państwa, o której mowa w art. 60 tejże ustawy oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym umorzono wierzytelność na podstawie ustawy o PARP.

NAZWA DŁUŻNIKA MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA DŁUŻNIKA KWOTA UMORZENIA CEL UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZESŁANKA
Regina Lis zamieszkała w Koszalinie 40 000,00 zł wsparcie w ramach programu 2.2.1 POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na lata 2007-2013 art. 15a ust. 3 ustawy o PARP;
Opublikowano: 12.02.2021 10:18
Poprawiono: 12.02.2021 11:15
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: Joanna Andryszewska