2 lutego 2021

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów nr ref.: S/SS/DKW/10/20.

Rekrutacja została unieważniona z powodu rezygnacji kandydata i nie wybrania innego.

Opublikowano: 02.02.2021 07:39
Poprawiono: 02.02.2021 07:39
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Magdalena_Pulkowska
Autor dokumentów: