30 grudzień 2020

Badanie sytuacji finansowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby ustalenia zakresu odpowiedzialności z art. 299 kodeksu spółek handlowych

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 139 tys. euro pn. „Badanie sytuacji finansowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby ustalenia zakresu odpowiedzialności z art. 299 kodeksu spółek handlowych”,  p/237/BPr/2020

Termin składania ofert: 19 stycznia 2021 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2021r. godz. 11:30

 W niniejszym postępowaniu dopuszcza się złożenie ofert w formie elektronicznej poprzez  https://bip.parp.gov.pl/component/content/article/66905:badanie-sytuacji-finansowej-spolek-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-na-potrzeby-ustalenia-zakresu-odpowiedzialnosci-z-art-299-kodeksu-spolek-handlowych

Sposób złożenie ofert w formie elektronicznej został opisany w Rozdziale IX SIWZ

Opublikowano: 30.12.2020 22:42
Poprawiono: 19.01.2021 12:41
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Beata Próchniak
Autor dokumentów: