30 grudzień 2020

Przeprowadzenie ewaluacji w wybranych obszarach docelowych wsparcia rozwoju kwalifikacji kadr gospodarki – „SMART SKILLS” (dwie części zamówienia)

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 139 tyś. euro pn."Przeprowadzenie ewaluacji w wybranych obszarach docelowych wsparcia rozwoju kwalifikacji kadr gospodarki – „SMART SKILLS” (dwie części zamówienia)" oznaczenie sprawy: p/211/DAS/2020, p/212/DAS/2020

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 19 stycznia 2021 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2021 r. godz. 12:30

Opublikowano: 30.12.2020 17:27
Poprawiono: 19.01.2021 13:24
Modyfikujący: Mariola Kownacka
Udostępniający: Mariola Kownacka
Autor dokumentów: