30 lipiec 2020

Wsparcie dla systemów bezpieczeństwa i wsparcie dla UTM

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 139 tys. euro pn. Wsparcie dla systemów bezpieczeństwa i wsparcie dla UTM" znak sprawy: p/94/BI/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2020 r. o godzinie 11:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 10.08.2020 r. o godzinie 12:00

Opublikowano: 30.07.2020 16:29
Poprawiono: 10.08.2020 13:33
Modyfikujący: Katarzyna Mazurkiewicz
Udostępniający: Natalia Gawarska
Autor dokumentów: