Pomiń nawigację

31 grudnia 2019 r.

Umorzenia do 2020 r.

Stosownie do postanowień art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych prezentujemy arkusz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych umorzono niepodatkową należność budżetu państwa, o której mowa w art. 60 tejże ustawy oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym umorzono wierzytelność na podstawie ustawy o PARP.

NAZWA DŁUŻNIKA MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA DŁUŻNIKA KWOTA UMORZENIA CEL UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZESŁANKA
ALU-BITERM Sp. z o.o. podmiot wykreślony z KRS 10 776,21 zł wsparcie w ramach Phare 2000  art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
MINBUD Sp. z o.o. podmiot wykreślony z KRS 10 866,53 zł wsparcie w ramach Phare 2002 art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
OPOL-RAPP Sp. z o.o. podmiot wykreślony z KRS 224 602,78 zł pożyczka na przedsięwzięcie wdrożeniowe art. 15a ust. 3 pkt. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
DMM-Plastic Sp. z o.o. podmiot wykreślony z KRS 520 989,16 zł wsparcie w ramach programu SPOWKP 2.3 art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Przedsiębiorstwo Państwowe podmiot wykreślony z KRS 692 049,19 zł pożyczka na przedsięwzięcie wdrożeniowe art 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Elektronika-Mechanika Ludwik Jelonek, Ryszard Jelonek Sp. jawna w Krakowie podmiot wykreślony z KRS 3 358 231,07 zł pożyczka na wdrożenie nowoczesnych technik i technologii  art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Krajowa Izba Mody w Łodzi Łódź 74 012,85 zł wsparcie udzielone w ramach programu Phare 2003 art. 15a ust. 3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
MM Invest Sp. z o.o. Nowe Miasto Lubawskie 66 758,27 zł wsparcie - Phare 2000 - PL 0003.07 - Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Franciszka Warszawa 329 359,93 zł wsparcie - Phare 2002 Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem  art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 2) ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
"SAMBA Systemy Informacyjne" Sp. z o.o. Bydgoszcz 21 271,66 zł wsparcie - Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002r. - dotacja na uzyskanie certyfikatu art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
"Topama" Sp. z o.o. Głogów 1 380 459,13 zł wsparcie w ramach programu SPOWKP 2.2.1 art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
"Apollo" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Kraków 631 754,54 zł wsparcie w ramach programu SPO RZL 2.3 a art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 i 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
"Dogland" Ryszard i Teresa Kanoza  Warszawa 2 301 108,52 zł wsparcie - Struder MŚP Fundusz Dotacji art. 15a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PLUS Edward Radzikowski Ełk 346 344,08 zł wsparcie - Struder MŚP Fundusz Dotacji art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 4 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
EP-Services Sp. z o.o. (dawniej: Euro-Pegaz Sp. z o.o.) Warszawa 1 180 648,34 zł wsparcie w ramach programu SPO RZL 2.3 art. 15a ust. 3 pkt 1 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
OPTY-PRESS Sp. z o.o. Katowice 106 285,11 zł wsparcie - Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002r. - dotacja na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne TELiCOM Józef Ławniczak Poznań 9 840,25 zł kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002r. - dotacja na uzyskanie certyfikatu art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Spółdzielnia Pracy "URANIUM" z siedzibą w Łodzi Łódź 9 103,83 zł wsparcie w ramach programu SPO RZL 2.3 a art. 15a ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 pkt 1 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska 52 245,38 zł wsparcie w ramach programu SPO RZL 2.3 a art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 4 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Jarosław Świetlicki "Polish Car Service" Gdańsk 63 706,94 zł wsparcie w ramach Programu Phare 2000 - Krajowy Program Rozwoju MSP art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji "Druga Szansa" z siedzibą w Toruniu Toruń 488 417,74 zł wsparcie w ramach Programu Phare 2003 - Krajowy program rozwoju zasobów ludzkich art. 15a ust. 1 i ust. 3 pkt 2) ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
FA-DIANA Sp. z o.o. Łódź 327 312,03 zł wsparcie w ramach Funduszu Dotacji MSP Programu STRUDER art. 15a ust. 5 w zw. z art. 15a ust.1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Polpasz Sp. z o.o. Kluczewo 3 097 703,72 zł pożyczka na przedsięwzięcie wdrożeniowe art. 15a ust. 5 w zw. z art. 15a ust.1 i ust.3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Maciej Modro "TOMA" Łódź 758 897,56 zł wsparcie w ramach Funduszu Dotacji MSP Programu STRUDER art. 15a ust. 5 w zw. z art. 15a ust.1 i ust.3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Agrol Sp. z o.o. Gdańsk 3 340 981,17 zł pożyczka na wdrożenie nowoczesnych technik i technologii  art. 15a ust. 5 w zw. z art. 15a ust.1 i ust.3 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
LCL S.A. Łódź 414 174,27 zł wsparcie w ramach programu SPOWKP 2.2.1, SPOWKP 2.3 art. 15a ust. 5 w zw. z art. 15a ust.1 i ust.3 pkt 1 i 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Netkom Sp. z o. o. Leżajsk 1 903 640,18 zł wsparcie w ramach programu SPOWKP 2.2.1 art. 15a ust. 1 i ust. 3 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Idea Press Sp. z o. o. Leżajsk 21 505,02 zł wsparcie w ramach programu Promocji Eksportu Phare 2000 art. 15a ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Opublikowano: 31.12.2019 11:18
Poprawiono: 17.07.2020 15:43
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: Karol Tadrzak