Pomiń nawigację

21 września 2020 r.

Umorzenia III kwartał 2020 r.

Stosownie do postanowień art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych prezentujemy arkusz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych umorzono niepodatkową należność budżetu państwa, o której mowa w art. 60 tejże ustawy oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym umorzono wierzytelność na podstawie ustawy o PARP.

NAZWA DŁUŻNIKA MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA DŁUŻNIKA KWOTA UMORZENIA CEL UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZESŁANKA
Ewa Wyrobiec zamieszkała w Krakowie 40 000,00 zł wsparcie w ramach programu SPORZL 2.3a (Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich) art. 15a ust. 3 pkt 4 w związku z art. 15a ust. 5 i 6
Opublikowano: 21.09.2020 11:18
Poprawiono: 21.09.2020 12:25
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: Anna Kozłowska