Pomiń nawigację

30 czerwca 2020 r.

Umorzenia II kwartał 2020 r.

Stosownie do postanowień art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych prezentujemy arkusz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych umorzono niepodatkową należność budżetu państwa, o której mowa w art. 60 tejże ustawy oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym umorzono wierzytelność na podstawie ustawy o PARP.

NAZWA DŁUŻNIKA MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA DŁUŻNIKA KWOTA UMORZENIA CEL UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZESŁANKA
Adam Rosiński Firma Handlowa ADROL Iława 192 212,37 zł dotacja w ramach zewnętrznej pomocy KE art. 15a ust. 3 pkt  2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
„Krioton” sp. z o.o. Krzywopłoty 71 593,51  zł Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2004-2006 art. 15 a ust.5 w zw. z art. 15 a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 i 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Opublikowano: 30.06.2020 13:18
Poprawiono: 17.07.2020 15:41
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: Karol Tadrzak