Pomiń nawigację

31 marca 2020 r.

Umorzenia I kwartał 2020 r.

Stosownie do postanowień art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych prezentujemy arkusz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych umorzono niepodatkową należność budżetu państwa, o której mowa w art. 60 tejże ustawy oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym umorzono wierzytelność na podstawie ustawy o PARP.

Brak umorzeń w I kwartale 2020 r.

Opublikowano: 31.03.2020 13:18
Poprawiono: 17.07.2020 15:41
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: Karol Tadrzak