26 czerwiec 2020

Usługa weryfikacji zabezpieczeń wekslowych w projektach składanych w ramach działań 3.4 POIR oraz 1.5 POPW - Dotacje na kapitał obrotowy (COVID -19)

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019r., poz. 1843 ze zm.) pn. Usługa weryfikacji zabezpieczeń wekslowych w projektach składanych w ramach działań 3.4 POIR oraz 1.5 POPW - Dotacje na kapitał obrotowy (COVID -19) Znak sprawy: p/253/DFK/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 07 lipca 2020r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 07 lipca 2020r. o godz. 11:30 

Opublikowano: 26.06.2020 11:41
Poprawiono: 03.07.2020 13:08
Modyfikujący: Natalia Gawarska
Udostępniający: Natalia Gawarska
Autor dokumentów: