18 czerwiec 2020

Realizacja usługi fotograficznej i filmowej projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 139 tys. euro pn. "Realizacja usługi fotograficznej i filmowej projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich", oznaczenie sprawy: p/141/DKM/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:30

Pliki do pobrania

Opublikowano: 18.06.2020 14:43
Poprawiono: 30.06.2020 10:30
Modyfikujący: Anna Zaręba
Udostępniający: Mariola Kownacka
Autor dokumentów: