21 maj 2020

Przeprowadzenie audytów Regionalnych Instytucji Finansujących za II-IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi  przeprowadzenie audytów Regionalnych Instytucji Finansujących za II-IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r., p/149/DKW/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2020 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności nr 1246624

Opublikowano: 21.05.2020 12:23
Poprawiono: 27.05.2020 17:53
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Beata Próchniak
Autor dokumentów: