20 maj 2020

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji IT (zamówienie wykonawcze nr 8)

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w zamówieniu realizowanym w ramach umowy ramowej „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji IT, w obszarze kompetencji: automatyzacja testów oprogramowania, wybrano ofertę złożoną przez Devire  Sp. o.o, Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 20.05.2020 14:36
Poprawiono: 20.05.2020 14:38
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Beata Próchniak
Autor dokumentów: