10 luty 2020

„Świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorców doświadczających okresowych trudności” (makroregion 4: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje się do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w okresie ok. 33 miesięcy. Cele projektu to udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora MMŚP, na terytorium RP, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej lub zauważają oznaki potencjalnego kryzysu w swoich firmach oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorców doświadczających okresowych trudności, działających w danym makroregionie.

Przez działania doradcze rozumie się działania, które pozwalają na rozwój przedsiębiorstw w nich uczestniczących, tj. diagnoza, doradztwo, mentoring.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opublikowano: 10.02.2020 15:16
Poprawiono: 11.02.2020 08:50
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: