27 listopad 2019

Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "

Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji" oznaczenie sprawy: p/119/DAS/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 11:00

Opublikowano: 27.11.2019 15:56
Poprawiono: 13.12.2019 10:58
Modyfikujący: Anna Zaręba
Udostępniający: Anna Zaręba
Autor dokumentów: