08 listopad 2019

„Świadczenie usług przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnej”

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Świadczenie usługi przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnej”, oznaczenie sprawy: p/91/BI/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 11:30

 

Opublikowano: 08.11.2019 15:08
Poprawiono: 09.12.2019 10:10
Modyfikujący: Anna Zaręba
Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor
Autor dokumentów: