05 listopad 2019

Dostawa krzeseł obrotowych i wieszaków stojących

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa krzeseł obrotowych i wieszaków stojących” oznaczenie sprawy: p/50/BA/2019

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 11:30

Opublikowano: 05.11.2019 15:31
Poprawiono: 29.11.2019 11:55
Modyfikujący: Natalia Gawarska
Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor
Autor dokumentów: