09 październik 2019

Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej (2 części zamówienia)

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej (2 części zamówienia)" oznaczenie sprawy: p/75/BI/2019

UWAGA Zmiana Termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 22 października 2019 r. o godz. 11:00

 

Opublikowano: 09.10.2019 13:23
Poprawiono: 15.11.2019 09:22
Modyfikujący: Anna Zaręba
Udostępniający: Natalia Gawarska
Autor dokumentów: