09 wrzesień 2019

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do tworzenia kopii zapasowych Dell EMC Avamar o dodatkową przestrzeń dyskową

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do tworzenia kopii zapasowych Dell EMC Avamar o dodatkową przestrzeń dyskową” znak sprawy: p/262/BI/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 18 września 2019 r. o godz. 11:00

Opublikowano: 09.09.2019 14:18
Poprawiono: 04.10.2019 12:10
Modyfikujący: Natalia Gawarska
Udostępniający: Natalia Gawarska
Autor dokumentów: