05 lipiec 2019

Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena Podmiotowych Systemów Finansowania – etap II

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena Podmiotowych Systemów Finansowania – etap II" znak sprawy: p/117/DAS/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca  2019 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 11:30

Opublikowano: 05.07.2019 15:20
Poprawiono: 14.08.2019 14:54
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Beata Próchniak
Autor dokumentów: