05 lipiec 2019

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin" znak sprawy: p/214/BZK/2019

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca  2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 10:30

Opublikowano: 05.07.2019 10:45
Poprawiono: 09.08.2019 12:10
Modyfikujący: Mariola Kownacka
Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor
Autor dokumentów: