05 lipiec 2019

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin" znak sprawy: p/214/BZK/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 23 lipca  2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 11:00

Pliki do pobrania

Opublikowano: 05.07.2019 10:45
Poprawiono: 05.07.2019 10:48
Modyfikujący: Magdalena Kossak-Tabor
Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor
Autor dokumentów: