27 czerwiec 2019

Dostawa klastra urządzeń typu UTM oraz zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla urządzeń bezpieczeństwa posiadanych przez PARP 2 części zamówienia

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa klastra urządzeń typu UTM oraz zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla urządzeń bezpieczeństwa posiadanych przez PARP 2 części zamówienia" znak sprawy: p/74/BI/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca  2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 11:00

Opublikowano: 27.06.2019 11:56
Poprawiono: 14.08.2019 15:00
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Natalia Gawarska
Autor dokumentów: