06 czerwiec 2019

Zapewnienie wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Zapewnienie wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową”, znak sprawy: p/76/BI/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 11:00

Opublikowano: 06.06.2019 09:36
Poprawiono: 14.08.2019 14:57
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Natalia Gawarska
Autor dokumentów: