06 czerwiec 2019

Badanie cen rynkowych usług rozwojowych

Zapraszamy do złożenia oferty  na usługę przeprowadzenia badania cen rynkowych usług rozwojowych – prace analityczne oraz badawcze dotyczące funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, p/116/DRK/2019.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w 1 lipca 2019 r. o godzinie 11:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zapytaniu ofertowym".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane w Bazie konkurencyjności pod numerem 1188150

Opublikowano: 06.06.2019 08:46
Poprawiono: 03.07.2019 08:56
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Beata Próchniak
Autor dokumentów: