30 maj 2019

Przygotowanie opinii eksperckich dotyczących kryteriów jakości świadczonych usług rozwojowych

Zapraszamy do złożenia oferty  na usługę przygotowania eksperckich opinii dotyczących kryteriów jakości świadczonych usług rozwojowych przez podmioty ubiegające się o wpis do Bazy Usług Rozwojowych, p/172/DRK/2019.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert. Termin składania ofert upływa 11 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zapytaniu ofertowym".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane w Bazie konkurencyjności pod numerem 1187903

Opublikowano: 30.05.2019 09:56
Poprawiono: 27.06.2019 12:46
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Beata Próchniak
Autor dokumentów: