13 maj 2019

Sukcesywne dostawy papieru biurowego do siedziby PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Sukcesywne dostawy papieru biurowego do siedziby PARP”, znak sprawy: p/14/BA/2019

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 11:30

Opublikowano: 13.05.2019 10:57
Poprawiono: 14.08.2019 14:59
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Anna Zaręba
Autor dokumentów: