15 kwiecień 2019

Opracowanie i wykonanie filmu promującego projekt pilotażowy Poland Prize

Zapraszamy do złożenia ofert na usługę opracowania i wykonania filmu promującego projekt pilotażowy Poland Prize- p/234/DAS/2019.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 23.04.2019 r. o godzinie 14:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty".

 

Opublikowano: 15.04.2019 08:30
Poprawiono: 30.04.2019 11:42
Modyfikujący: Michał Kołodziej
Udostępniający: Michał Kołodziej
Autor dokumentów: