12 kwiecień 2019

Opracowanie merytoryczne oraz korekta językowa i redakcja stylistyczna elektronicznych wydań kwartalnego biuletynu PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na opracowanie merytoryczne oraz korektę językową i redakcję stylistyczną elektronicznych wydań kwartalnego biuletynu PARP - p/239/DKM/2019.Termin złożenia ofert upływa w dniu 23.04.2019 r. o godzinie 11:30.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania ofert znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Opublikowano: 12.04.2019 09:31
Poprawiono: 25.04.2019 14:07
Modyfikujący: Beata Próchniak
Udostępniający: Michał Kołodziej
Autor dokumentów: