10 kwiecień 2019

Usługa świadczenia wsparcia prawnego dla start-upów

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Usługa świadczenia wsparcia prawnego dla start-upów”, oznaczenie sprawy: p/189/DRS/2019

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 19 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 kwietnia  2019 r. o godz. 11:00

Opublikowano: 10.04.2019 14:38
Poprawiono: 06.06.2019 12:09
Modyfikujący: Mariola Kownacka
Udostępniający: Mariola Kownacka
Autor dokumentów: