10 kwiecień 2019

Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP (3 części)” znak sprawy: p/242/DKM/2019

UWAGA! ZMIANIA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30

Opublikowano: 10.04.2019 12:00
Poprawiono: 19.06.2019 14:32
Modyfikujący: Magdalena Kossak-Tabor
Udostępniający: Anna Zaręba
Autor dokumentów: