Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie hasła promocyjnego, logotypu, linii kreacyjnej, projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz stworzenie i prowadzenie strony internetowej na potrzeby organizacji cyklu konferencji edukacyjnych na temat zmian dla rozwoju biznesu.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert należy przesłać na adres e-mail: agnieszka_jozefowicz@parp.gov.pl  podając w tytule Branding - cykl konferencji,  w terminie do 5  kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 26.03.2018 13:38           Poprawiono: 18.04.2018 13:14     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: