Utworzono: 23 grudnia 2015

POIGPOWERPORPW

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm.)informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:
VECTO Sp. z o.o.
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
z ceną oferty brutto: 359 160 zł

 

więcej

Utworzono: 14 grudnia 2015

MGPOPWPOIGEENPARP

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp", Zamawiający - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
MEDIA-POL Paweł Szymczuk
ul. Motycka 11
03-566 Warszawa
z ceną oferty: 88 454,00 zł netto.

 

więcej

Utworzono: 11 grudnia 2015

MGPOPWPOIGEENPARP

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp", Zamawiający - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:
w części I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
Ediko Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
z ceną oferty: 58 885,47 zł netto.


w części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
SOFTINET Sp. z o.o.
ul. Rostafińskich 4
02-593 Warszawa,
z ceną oferty: 14 760,00 zł brutto.


w części IV jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 13/1
65-410 Zielona Góra
z ceną oferty: 318 982,05 zł brutto.


Zamawiający, działając na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w części nr III zamówienia – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

więcej

Utworzono: 2 grudnia 2015

POWERPOIGPORPW

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:
Dabacom Bartosz Raczyński
ul. Ojcowska 17, 80-146 Gdańsk
z ceną oferty brutto 410 820,00 zł

 

więcej

Utworzono: 1 grudnia 2015

MGPOPWPOIGEENPARP

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp", Zamawiający - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
Ediko Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
z ceną oferty: 88 265,50 zł brutto.

Utworzono: 27 listopada 2015

PARP

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
WAMM Agnieszka Wiącek
ul. Wesoła 51/430, 25-363 Kielce
z ceną oferty brutto 236 788 zł.

 

więcej

Utworzono: 26 listopada 2015

POIGPOPWPOWERPORPW

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:
Sansec Poland S.A.
Ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa
z ceną oferty brutto: 566 628,60 zł

 

więcej