Utworzono: 17 lutego 2014

 

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia:

Deep Digital Radosław Przybył
ul. Inowrocławska 3/44

91-020 Łódź

z ceną oferty 163 590,00 zł brutto

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Utworzono: 11 lutego 2014

   


Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 14  złożoną przez:

KDK Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

z ceną oferty 461 150,00 zł brutto.

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Utworzono: 9 stycznia 2014


Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

WYG Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienna 64
00-825 Warszawa
z ceną oferty 7 649 045,00 zł brutto

więcej

Utworzono: 23 grudnia 2013

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

WYG Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienna 64
00-825 Warszawa

z ceną oferty 8 577 800,00 zł brutto.

więcej

Utworzono: 20 grudnia 2013

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
ul. A. Ostrowskiego 30
52-238 Wrocław

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 92 986,77 zł

więcej

Utworzono: 18 grudnia 2013

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

COMPAREX Poland Sp. z o.o.
ul. Równoległa 2
02-235 Warszawa

z ceną oferty 288 927,00 brutto.

więcej

Utworzono: 18 grudnia 2013

een     

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

A.P.N Promise S.A
ul.Kryniczna 2
03-934 Warszawa

z ceną oferty 134 860,14 zł brutto

więcej