Utworzono: 27 grudnia 2012

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7 złożoną przez Wykonawcę:

POL-TAX Sp. z o.o.
ul. Wandy 11a lok. 3
03-949 Warszawa

z ceną oferty 48 462,00 zł brutto.

więcej

Utworzono: 19 grudnia 2012

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

A.P.N. PROMISE S.A.
ul. Kryniczna 2
03-934 Warszawa

z ceną oferty 304 849,94  zł brutto.

więcej

Utworzono: 19 grudnia 2012

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

GTC AMG Sp. z o.o.
ul. Rolna 155A
02-729 Warszawa

więcej

Utworzono: 19 grudnia 2012


Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia:

Vecto Sp. z o.o.
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, 
International & Business Consulting GROUP Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15 01-797 Warszawa,

za cenę: 387 081,00 zł

 

więcej

Utworzono: 7 grudnia 2012

     

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:

w przypadku Części I ofertę Wykonawcy:

GALAXY Jacek Michalski
ul. Fabryczna 13/1
65-410 Zielona Góra

z ceną oferty 326 934,00 zł brutto

w przypadku Części II ofertę Wykonawcy:

GALAXY Jacek Michalski
ul. Fabryczna 13/1
65-410 Zielona Góra

z ceną oferty 622 257,00 zł brutto

w przypadku Części III ofertę Wykonawcy:

GALAXY Jacek Michalski
ul. Fabryczna 13/1
65-410 Zielona Góra

z ceną oferty 314 326,50 zł brutto

więcej

Utworzono: 6 grudnia 2012

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Audmax Błażej Biliński
ul. Orzechowa 2 Królikowice
55-040 Kobierzyce  

z ceną oferty 72 570 zł brutto.

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2012

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4
40-077 Katowice

z ceną oferty 301 104,00 zł brutto.

więcej