Utworzono: 29 grudnia 2011

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

A.P.N Promise S.A.

ul. Kryniczna 2,

03-934 Warszawa,

za cenę oferty: 160 834,89  złotych brutto.

więcej

Utworzono: 21 grudnia 2011

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Nasze Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 4a,

00-444 Warszawa

 z ceną oferty:

104 400 zł brutto. 

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Utworzono: 19 grudnia 2011

 

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  informuje, że w wyniku oceny i badania ofert za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 złożoną przez:

IBC Group Central Europe Holding S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,

z ceną oferty 512 500  zł brutto.

Utworzono: 16 grudnia 2011

 

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Kaliszuk Sp. j. Staff Partners

ul. Finlandzka 5/5

03-903 Warszawa

o wartości brutto oferty: 1 882 538,52 złotych

więcej

Utworzono: 13 grudnia 2011

                    

 

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Galaxy Jacek Michalski

65-410 Zielona Góra

ul. Fabryczna 13/1

 z ceną 1 537 966,00 zł brutto.

więcej

Utworzono: 12 grudnia 2011Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

EVENT NAVIGATION Adrian Chrzanowski, ul. Gwiazdkowa 42, 26-900 Kozienice,

 z ceną ofert:

  1. dla części I -47 478 złotych brutto,
  2. dla części II - 37 900 złotych brutto.

 

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Utworzono: 8 grudnia 2011

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Biurassic K. Bijata D. Mieszczyński Sp. J.,
ul. Górczewska 27/35,
01-139 Warszawa

Cena wybranej oferty wynosi: 151 656,39 zł brutto.

więcej