Utworzono: 13 czerwca 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja gali finałowej XXI konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowe koszty brutto realizacji zamówienia (w podziale na zadania) prosimy przesłać najpóźniej do 29 czerwca br. do godz. 12:00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl.

Utworzono: 23 maja 2018

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Potencjał badawczo-rozwojowy jednostek naukowych w kontekście realizacji celów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji”, PARP zwraca się z prośbą o wycenę wyżej wymienionej usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

więcej

Utworzono: 16 maja 2018

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów, działań i projektów prowadzonych przez PARP”, zwracamy się z prośbą o jego wycenę.

więcej

Utworzono: 10 maja 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z  prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Prosimy o przysłanie szacunkowej wyceny na adres email Michal_Bonin@parp.gov.pl  do 17 maja 2018 r. do godz. 16:00, zgodnie z formularzem szacowania ceny. W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny - 022 432 83 44.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 20 kwietnia 2018

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację techniczną w roku 2018 materiałów audio-video zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oszacowania wartości usług, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

więcej

Utworzono: 20 kwietnia 2018

W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektów konkursowych, których celem jest powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowyc, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu strategii komunikacji oraz przeprowadzeniu dwóch warsztatów dla przedstawicieli PARP i przedstawicieli Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Szacunek, według wskazanego wzoru, proszę wysłać na adresy e-mail: kamila_banasiak@parp.gov.pl, dorota_pyszniak@parp.gov.pl do 8 maja 2018 r. do godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości: Usługa ekspercka – opracowanie strategii komunikacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 19 kwietnia 2018

W związku z prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości postępowaniami administracyjnymi w sprawie udzielania ulg, zwracamy się z prośbą o wycenę zlecenia polegającego na przeprowadzeniu analiz sytuacji finansowej podmiotów będących beneficjentami projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

więcej