Utworzono: 10 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie ewaluacyjne Bazy Usług Rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 7 sierpnia 2018

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ewaluacyjnego pn. "Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu i ich wpływu na realizację celów KIS" zwracamy się z prośbą o wycenę wykonania usługi badawczej.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail teresa_wyszynska@parp.gov.pl w terminie do 14 sierpnia br., do godz. 15:00, wpisując w temacie wiadomości "Badanie potencjału instytucji otoczenia biznesu"

więcej

Utworzono: 6 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie poziomu satysfakcji obsługi Infolinii PARP dla Klienta zewnętrznego realizowanej za pomocą dedykowanych Kanałów kontaktu”

więcej

Utworzono: 31 lipca 2018

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy trenera i doradcy biorącego udział w procesie szkoleniowym o zakresie wskazanym jak w załącznikach.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail:   anna_grzegorzewska@parp.gov.pl w terminie do 8 sierpnia 2018 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 26 lipca 2018

Zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na wynajmie sal z cateringiem na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji, zgodnie z załączonym opisem.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy przesłać najpóźniej do 3 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00 na adres: dorota_pyszniak@parp.gov.pl oraz kamila_banasiak@parp.gov.pl

Utworzono: 26 lipca 2018

Przedmiotem szacowania są usługi eksperckie, których celem jest zapewnienie wsparcia prawnego w zakresie prac podejmowanych przez Radę Programową ds. Kompetencji. Głównym zadaniem wykonawcy będzie dostarczanie analiz, wydawanie rekomendacji w obszarach rynku pracy i szeroko pojętej edukacji i prezentowanie swojego stanowiska na spotkaniach.

Szacunek proszę przesłać na adresy email: daniel_nowak@parp.gov.pl i wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl do dnia 14.08.2018, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa ekspercka – wsparcie prawne – wycena”.

Utworzono: 26 lipca 2018

Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług eksperckich polegających na przygotowywaniu na zlecenie Zamawiającego przekrojowych/pogłębionych analiz/ekspertyz z obszarów systemu edukacji formalnej i pozaformalnej oraz w zakresie uczenia się nieformalnego, na potrzeby rynku pracy.

Szacunek proszę przesłać na adresy email: daniel_nowak@parp.gov.pl i wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl do dnia 14.08.2018, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa ekspercka – rynek pracy i edukacja – wycena”.